இணையதளம் வழியாக தியான வகுப்புகள்

Home > Latest News > இணையதளம் வழியாக தியான வகுப்புகள்

 நமது அனைத்து தியான வகுப்புகள் இணையதளம் வழியாக ஒளிபரப்ப படுகிறது. நமது அனைத்து கிளை  நிலையங்களும் தற்போது கொரோனா காரணத்தினால் இயங்குவதில்லை